FALE

FALE

FALE Danuta Walas jest pierwszą w Polsce kobietą kapitanką, natomiast Ada kończy właśnie szkołę żeglugi i staje przed pierwszymi życiowymi wyborami. Współczesne doświadczenia Ady intrygująco ilustrują wspomnienia Danuty, zacierają się granice między odrębnymi...