Jedna scena
Telewizyjny program edukacyjny o nietypowej i nowatorskiej formie. Prowadzący program Michał Chaciński rozmawia z zaproszonym reżyserem/reżyserką o wybranej scenie, która jest kluczowa dla jego/jej filmu. Analiza jednej sceny jest tym samym sposobem na rozmowę o całym dziele filmowym i okolicznościach jego powstania.

Program w 2013 roku został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji kina.

Kategoria:
Program Telewizyjny

Emisja:
TVP1, TVP Kultura

Produkcja:
UFO