1989
Oscylujący między thrillerem politycznym a kinem społecznego protestu, oparty na archiwaliach, dokument ukazujący zmiany jakie dokonały się w 1989 roku – zarówno w kraju, jak i w mentalności Polaków. Najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne i obyczajowe tamtego okresu oraz komentarze ich aktywnych obserwatorów: zwyczajnych ludzi, polityków obozu władzy i opozycjonistów.

Rok produkcji:
2014

Kategoria:
Dokument historyczny

Reżyser:
Michał Bielawski

Zdjęcia:
Filip Pakuła

Koprodukcja:
UFO, TVP, ECS, PISF