WWB 2 TV


Projekt przygotowywany dla warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej podczas drugiej edycji festiwalu „Warszawa w Budowie”. Telewizja internetowa WWB 2 TV relacjonowała wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu – wernisaże wystaw, happeningi, spotkania naukowe i dyskusje z udziałem publiczności.